Meniu Uždaryti

Žiedinė ekonomika ir jos vaidmuo ribotų išteklių planetoje

Žiedinė ekonomika

Žiedinė ekonomika ir jos vaidmuo mūsų ribotų išteklių pasaulyje

Žemė – tai ribotų išteklių planeta, kurios gyvybiškai svarbūs ištekliai kas dieną mažėja. Augant gyventojų skaičiui, kartu auga ir įvairių išteklių bei žaliavų naudojimas. Pastarųjų išteklių naudojimas ir gavyba daro didžiulę įtaką aplinkai. Tai padidina energijos suvartojimą, išmetamą CO2 ir atliekų kiekį. Protingesnis išteklių naudojimas galėtų šiuos skaičius sumažinti.

Šiuolaikiniame pasaulyje mažais žingsneliais linijine ekonomika, kurios principas ,,imk – gamink – išmesk“ keičia žiedinės ekonomikos modelis. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos akivaizdžiai prisideda prie darnaus išteklių naudojimo ir atliekų kiekio mažinimo. Žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti su plastikų gamyba ir jų atliekų deginimu susijusį išmetamą CO2 kiekį. Žiedinė ekonomika skatina pažangiu produktų projektavimą, pakartotiną produktų naudojimą, jų taisymą ir perdirbimą, darnų vartojimą bei naujoviškus verslo modelius, kurie, pavyzdžiui, kaip alternatyvą produkto įsigijimui siūlo jo nuomos, skolinimo ar dalijimosi juo paslaugą.

 

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra naudingas, nes padidina žaliavų tiekimo saugumą, konkurencingumą ir skatina inovacijas bei naujų darbo vietų kūrimą. Atliekų prevencija, ekologinis projektavimas, pakartotinis atliekų naudojimas ir panašios priemonės suteikia vartotojams galimybę įsigyti daugiau patvarių ir pažangių produktų, kurie gali pagerinti gyvenimo kokybę bei padėti sutaupyti pinigų. Šie pokyčiai prisideda ne tik prie visuomenės gerovės, bet ir sušvelnina poveikį aplinkai.